Lbz-Meisterschaft

SchülerJugendSchützenAltersklasseSenioren
LG freistehendSchülerJugendSchützenAltersklasse- / -
LG aufgelegtSchüler- / -- / -AltersklasseSenioren
LG angestrichen- / -- / -- / -- / -Senioren
LG 3-StellungSchülerJugend- / -- / -- / -
LP Pistole- / -JugendSchützenAltersklasseSenioren
KK angestrichen- / -- / -- / -- / -Senioren
KK aufgelegt- / -- / -- / -AltersklasseSenioren
KK 3-Stellung- / -Jugend- / -Altersklasse- / -
Olympisch Match- / -JugendSchützen- / -- / -
offene Klasse
Ordonnanz /
Zimmerstutzen
Ordonnanz
offen
Ordonnanz
Loch
- / -
Zimmerstutzen
aufgelegt
KK / GK PistoleFreie PistoleKK SportpistoleKK StandardGK ZentralfeuerGK Standard